Business planning & forecasting

Penta-C heeft enorme ervaring op het gebied van business planning en forecasting. Penta-C beschikt over een uniform / generiek budgetteringsmodel dat op eenvoudige en leesbare wijze kan worden ingezet voor elke activiteit. Binnen elke organisatie is er behoefte aan budgettering. Op het moment dat er nieuwe activiteiten worden ontplooid en investeringen worden gedaan, is de behoefte om de plannen door te rekenen van extra groot belang. Of er nu binnen de organisatie onvoldoende kennis en kunde aanwezig is om business planning en forecasting te kunnen doen of er is behoefte aan onafhankelijke deskundigheid om de plannen van de organisatie door te rekenen en te toetsen: Penta-C is u graag van dienst!