Interim-management

Bij het aanstellen op interim-basis gaat het primair om het overbruggen van een situatie waar de aansturing ontbreekt. Voor dit soort opdrachten is er eigenlijk geen eenduidig profiel. Er zijn oneindig veel redenen om een interim aan te stellen. De filosofie van Penta-C is er primair op gericht om de continuïteit van de organisatie en de processen te behouden. De tijdelijkheid van de rol is daarbij belangrijk. Eventuele veranderprocessen en/of reorganisaties worden daadkrachtig opgepakt, waarbij de mens in de organisatie een belangrijke rol vervult. De interim-managers van Penta-C zoeken vooraf draagvlak bij de verantwoordelijke besluitvormers in de betreffende organisaties.

Er zijn oneindig veel redenen om een interim aan te stellen. Een veel voorkomende is dat er een gat is gevallen en er tijdelijk “even op de winkel moet worden gepast”. Een andere veel geziene variant is dat er een stevige verandering moet worden doorgevoerd die door het zittende management (om allerlei redenen) niet kan worden bewerkstelligd. Nadat wij met u hebben afgestemd wat het effect moet zijn tijdens en na afloop van de interim periode leveren wij u de manager die u zoekt!