Management informatie

Penta-C is een absolute specialist op het gebied van ‘management informatie’. Er is een enorme ervaring op dit gebied opgedaan bij diverse organisaties. Op basis van die ervaring kunnen wij in zeer korte tijd (helpen) bepalen wat in feite moet worden gezien als relevante management informatie, afhankelijk van het niveau binnen de organisatie. Binnen de organisatie moet men niet het wiel opnieuw gaan uitvinden. Vervolgens kunnen wij in zeer korte tijd bepalen in hoeverre de gewenste informatie binnen de organisatie voorhanden is en of deze informatie van voldoende kwaliteit is. Er is ruime ervaring op het gebied van dataverwerking (via datawarehousing of via dataextractie) om organisaties te ondersteunen bij het “bouwen” van management informatie/rapportage.