Ons netwerk

De leden van Penta-C zijn zonder uitzondering consultants met een lange en uitstekende staat van dienst. Het netwerk laat zich weergeven door de onderstaande figuur:

1) De markt

De figuur kenmerkt zich door de opdrachtgevers aan de bovenzijde. Penta-C zal de opdrachtgevers benaderen op basis van vier strategieën:

Door direct contact met de opdrachtgevers

De leden van Penta-C worden direct benaderd voor potentiële opdrachtgevers om werkzaamheden uit te voeren. Omdat Penta-C een nieuwe organisatie is voor opdrachtgevers worden ook andere strategieën ingezet om opdrachten te verwerven.

Via softwarebedrijven

Penta-C richt zich primair op software-implementatie als onderdeel van verandermanagement. In dat kader zijn er overleggen met een groot aantal software-leveranciers om een strategische samenwerking te bereiken. Als een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen, is er sprake van een strategisch partnership. In dat geval zullen de consultants van Penta-C aanzienlijke kennis en ervaring hebben met de bewuste software. Bij software-implementatie zijn er drie momenten waarop Penta-C haar kracht kan aanwenden:
- Bij de aanbesteding van de software in samenwerking met de softwareleverancier.
- Bij aanvang van de implementatie op voorspraak van de softwareleverancier, al dan niet samen met de softwareleverancier.
- Tijdens de implementatie op het moment dat er problemen aan de orde zijn; op voorspraak van de softwareleverancier.

Via intermediairs /zakelijke dienstverleners

Penta-C zal via haar eigen netwerk in contact treden met zakelijke dienstverleners die zich niet richten op het uitvoeren van consultancy-werkzaamheden zoals Penta-C dat zal doen, zoals bijvoorbeeld recruitment bedrijven, accountants en administratiekantoren, fiscale adviesbureaus en IT-bedrijven. Penta-C zal met dergelijke dienstverleners proberen samenwerkingsmodellen op te stellen, waarbij deze dienstverleners de consultants van Penta-C zullen inzetten.

Via derden

Penta-C beschikt in haar netwerk over een groot aantal individuele contacten die op strategisch en operationeel niveau besluitvorming kunnen beïnvloeden. Dergelijke personen beschikken niet over een operationele organisatie, zoals Penta-C, om bepaalde opdrachten uit te kunnen voeren of processen te begeleiden. Ten behoeve van dergelijke personen zal Penta-C samenwerkingsmogelijkheden bieden, zodat de opdrachten al dan niet in samenwerking met de ’tussenpersoon’ kunnen worden uitgevoerd.

2) De uitvoering

Uiteraard kunnen de leden van Penta-C niet alle opdrachten zelf uitvoeren. Zij beschikken over een groot aantal contacten onder collega-consultants/freelancers die via Penta-C kunnen worden ingezet. Omdat ook de directe contacten van Penta-C ontoereikend kunnen zijn, zal Penta-C zich richten op een groeimodel, waarbij via diverse communicatiekanalen geschikte consultants zullen worden gezocht om deze aan het netwerk toe te voegen. Omdat Penta-C de kwaliteit van haar werkzaamheden uitermate belangrijk vindt, zullen de consultants, die uit deze kanalen naar voren komen, aan een interne beoordeling worden onderworpen. Daarbij zullen persoonlijkheid, visie en ervaring belangrijke onderdelen zijn.