Penta-C Strategische partners

De leden van Penta-C worden direct benaderd voor potentiële opdrachtgevers om werkzaamheden uit te voeren. Omdat Penta-C een nieuwe organisatie is voor opdrachtgevers, worden ook andere strategieën ingezet om opdrachten te verwerven. Het zal hierbij gaan om strategische partnerships en het aangaan van associaties.

A) Strategische partnerships

Penta-C maakt een onderscheid bij het aangaan van strategische partnerships. In eerste instantie richt Penta-C zich op software-implementatie als onderdeel van verandermanagement.

A1) Softwarebedrijven

Er zijn diverse overleggen met een groot aantal software-leveranciers om een strategische samenwerking te bereiken. Als een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen, is er sprake van een strategisch partnership. In dat geval zullen de consultants van Penta-C aanzienlijke kennis en ervaring hebben met de bewuste software. Bij software-implementatie zijn er drie momenten waarop Penta-C haar kracht kan aanwenden:

- Bij de aanbesteding van de software in samenwerking met de softwareleverancier.
- Bij aanvang van de implementatie op voorspraak van de softwareleverancier, al dan niet samen met de softwareleverancier.
- Tijdens de implementatie op het moment dat er problemen aan de orde zijn; op voorspraak van de softwareleverancier.

A2) Via intermediairs /zakelijke dienstverleners

Penta-C zal via haar eigen netwerk in contact treden met zakelijke dienstverleners die zich niet richten op het uitvoeren van consultancy-werkzaamheden zoals Penta-C dat zal doen, zoals bijvoorbeeld recruitment bedrijven, accountants en administratiekantoren, fiscale adviesbureaus en IT-bedrijven. Penta-C zal met dergelijke dienstverleners proberen samenwerkingsmodellen op te stellen, waarbij deze dienstverleners de consultants van Penta-C zullen inzetten.

B) Associates

Penta-C beschikt in haar netwerk over een groot aantal individuele contacten die op strategisch en operationeel niveau besluitvorming kunnen beïnvloeden. Dergelijke personen beschikken niet over een operationele organisatie, zoals Penta-C, om bepaalde opdrachten uit te kunnen voeren of processen te begeleiden. Ten behoeve van dergelijke personen zal Penta-C samenwerkingsmogelijkheden bieden, zodat de opdrachten al dan niet in samenwerking met de ’tussenpersoon’ kunnen worden uitgevoerd.