Projectmanagement

Elke organisatie krijgt gedurende haar bestaan te maken met projecten of werkzaamheden die op projectmatige wijze moeten worden uitgevoerd. De meeste organisaties starten projecten naast hun reguliere werkzaamheden. Mede hierdoor is er vaak behoefte aan externe projectmanagers die de organisatie tijdelijk ondersteunen. De projectmanagers van Penta-C werken op basis van een eigen aanpak die het beste van Prince2, PM-BOK en Ipma combineert. Vastlegging van de gemaakte afspraken en de voortgang is een essentieel onderdeel. Kwalitatief projectmanagement gaat echter verder. Het gaat om het motiveren en stimuleren van deelnemers aan een project. Communicatie, overtuigingskracht en doelgerichtheid zijn daarbij kernwoorden. Penta-C kenmerkt zich op deze vlakken en is sterk oplossingsgericht. Het succes van een project valt natuurlijk te meten aan de realisatie van de doelstellingen. De succesfactor van elk project wordt in sterke mate beïnvloed door het draagvlak bij besluitvormers in de organisatie.