Verandermanagement

Aan verandermanagement is behoefte op het moment dat de structuur of de werkwijze van een organisatie verandert Zo zal er meestal van verandermanagement sprake zijn bij fusies en overnames, bezuinigingsrondes of op het moment dat er nieuwe software wordt geïmplementeerd. Er is dan ook verandermanagement op verschillende niveaus in de organisatie.

Omdat het zittende management en de medewerkers in de meeste organisaties niet zonder ondersteuning in staat zijn om dergelijke veranderingen door te voeren, ontstaan er binnen organisaties op dit vlak vaak grote problemen. Penta-C levert interim-managers, projectmanagers en consultants leveren die de bestaande organisatie begeleiden en ondersteunen om de veranderingen door te voeren. Van belang is dat de veranderingen worden doorgevoerd, zonder dat de controle over de organisatie in gevaar komt. De mensen in de organisatie staan daarbij centraal. Dit soort werkzaamheden zullen veelal een projectmatig karakter hebben, waarbij draagvlak van de besluitvormers in de organisatie van groot belang is.