Werkwijze

Penta-C bepaalt per opdracht de werkwijze en deze wordt in de opdrachtformulering vastgelegd. Afhankelijk van de omvang van de opdracht zal het werk worden gestart met een of met meerdere consultants. De opdrachtgever zal eerst kennismaken met de consultants voordat de werkzaamheden beginnen. Penta-C zal zich onderscheiden door zeer korte inventarisatietermijnen. Er worden oplossingsrichtingen voorgesteld, waarna Penta-C de uiteindelijk gekozen oplossingsrichting op slagvaardige wijze zal inzetten, waarbij zij uiteraard rekening houdt met de consequenties die de veranderingen voor de organisatie en de mensen hebben. De consultants van Penta-C zullen daarbij een gedegen aanpak presenteren en de planning bewaken.

Penta-C hanteert bovendien een eigen kwaliteitssysteem om geleverde diensten te borgen.